بایگانی برچسب برای: AE-50DRY

اتوکلاو رایپا AE-50DRY

اتوکلاو رایپا AE-50DRY اتوکلاو دستگاهی است برای استریل کردن ابزا…