بایگانی برچسب برای: AE-28DRY

اتوکلاو رایپا AE-28DRY

اتوکلاو رایپا AE-28DRY اتوکلاو دستگاهی است برای استریل کردن ابزا…