نوشته‌ها

, ,

اتوکلاو رایپا AES-12

اتوکلاو رایپا AES-12 اتوکلاو دستگاهی است برای  استریل کردن ابز…