نوشته‌ها

اتوکلاو رایپا AES-110

اتوکلاو رایپا AES-110 اتوکلاو دستگاهی است برای  استریل کردن ابز…